Hình ảnh quá trình phát triển cây Nấm Linh chi Minh Dũng

Tại trang trại Long Khánh, Đồng Nai

 

 Cây Nấm Linh chi Minh Dũng non khi mới bắt đầu nhú ra khỏi bịch phôi

Cây Nấm Linh chi Minh Dũng đang lớn dần lên, giai đoạn còn non

Mặt sau của cây nấm Linh chi Minh Dũng , cấu tạo như màn tuyn với những

lỗ nhỏ li ti để sản sinh ra Bào tử , là thành phần có giá trị nhất của

cây nấm Linh chi Minh Dũng

Nấm Linh chi Minh Dũng trưởng thành phun ra Bào tử,

đẹp tựa làn khói bay vào không trung

Bào tử Nấm bám vào bề mặt nấm, khiến cho giá trị cây

Nấm Linh chi Minh Dũng càng trở nên chất lượng.

Cây nấm Linh chi Minh Dũng được chọn lọc, xử lý và đóng gói thành sản phẩm

chất lượng, bắt mắt để đưa tới tay người tiêu dùng